تبلیغات
وب علمی - تهیه ی کاغذ از چوب

تهیه ی کاغذ از چوب

دوشنبه 26 مهر 1395 09:51 ب.ظ

نویسنده : Bita
-ارسال شده در-:

  طرز تهیه ی کاغذ از چوب

 

چوب یک ماده قابل تجدید است که ترکیبی  از  سلولز و لیگنین(ماده چوب) و قسمت کوچکی از  ترپن- رزین (صمغ گیاهی)و اسید های چرب است.

چوب شامل45% سلولز -30% نیمه سلولز- 23% لیگنین است.

 لیگنین ماده ای چسبنده است که الیاف سلولز را به هم می چسباند

 

1-پوست کندن درخت

کار تهیه کاغذ با بریدن  چوب شروع می شود  پوست  درخت باید پاک شود

 قبل از اینکه در تهیه کاغذ مورداستفاده قرار گیرد یک  استوانه چرخشی گردان

که اطراف درخت حرکت می کنند پوست درختان را می کند. 

 

 2-چیپس کردن:

 بعدقبل ازاینکه به خمیر تبدیل شوندآن را به تکه های کوچک می برد یک چاقوی دوار با دور زدن تنه را به چیپس تبدیل می کند.

 

3- خمیر کردن:

  در مراحل تهیه خمیر سلولز و نیمه سلولز ها از لیگنین جدا می شودوچیز های دیگر مانند روغن و رزین آن جدا می شوند این مهمترین مرحله ساخت است زیرا باقیمانده الیاف برای ساختن محصولی که ما کاغذ می شناسیم به کار می روددر اینجا دو مرحله اساسی تهیه خمیر وجود دارد.

 

الف خمیر سازی شیمیایی :  

  روش شیمیایی در تهیه کاغذ کرافت که نوعی کاغذ قهوه ای رنگ مخصوص بسته بندی است به کار می رود. درخمیر سازی شیمیایی الیاف سلولز صاف و یکد ست ایجاد می شود در تهیه خمیر کاغذ کرافت چیپس ها به وسیله هیدروکسیدسدیم و سولفیدسدیم برای تهیه خمیر قهوه ای رنگ محکم پخته می شوداین مرحله کاری پیشرفته برای جداسازی لیگنین و رزین از چوب های نرم است که پس از عمل اوردن خمیری با ویژگیهای بسیار بالا است. چوبهای زاید به  عنوان سوخت مورداستفا ده قرارمی گیردو بیشتر از 95% خمیر شیمیایی برای بازیافت مجددبدست می اید.

مشکلی که وجوددارد آزاد شدن سولفیدهیدروژن والکل گوگددار خانواده سولفیدها است که در محیط ایجاد بوی بد مانند بوی  تخم مرغ فاسد می کند.اگر چه استفاده از دستگاه های تصفیه گاز در آسیابها بوی بد را کاهش می دهد. مشکل  دوم این است که الیاف سلولزی که در طول مراحل ساخت کاغذ کرافت ا ز دست می رود می تواند فیبرهای بستررا تشکیل دهدکه باعث مشکلات محیطی اطراف لوله های فاضلاب شود.درهرصورت روشهای  فنی اصلاح و بهبود اکثر مشکلات را از بین برده است. رنگ تیره ناشی ازخمیربدست امده نیازمنداین است که بطور قابل توجه ای شسته وسفیدشودتا قابل استفاده شود.

 
ب- خمیر سازی مکانیکی:

در این مرحله پوست درخت کنده شده وتوسط دیسک فلزی دوار به خمیرتبدیل می شود این هم خوب است هم بد. درصد خمیر قابل استفاده بالا بوده اما کیفیت کاغذ بدست آمده پایین تر است 95 درصد چوب به خمیر تبدیل  می شود در حالی که در خمیرکرافت این مقدار به 45 تا 50 درصد می رسد  اما کیفیت کاغذ  پایین تر است زیراخمیر سازی مکانیکی یک مرحله کاربرد فشرده انرژی است که مثل کرافت بازده  نداردچون  لیگنین ورزین درخت درخمیر موجود است ومراحل آسیاب کردن یا پودرکردن الیاف سلولز راپاره و خردکرده ودوام  و استحکام خمیر را کاهش میدهد . در نتیجه خمیر دارای الیاف و شبکه ضعیف و ظرفیت لیگنین آن بالااست که باعث می شودوقتی درنورآفتاب نهاده می شودتیره به نظرآید.کاغذی که با این روش بدست می آیدبیشتردرطبع روزنامه ودفتر تلفن-و موارداستعمال مشابه که مرغوبیت بالای کاغذ، واقعا موردنیاز نیست به کارمی رود.

 

 استفاده از بخار در خمیر سازی :

دریک تغییردر  خمیر سازی مکا نیکی چیپس ها از قبل بخار زده می شوند این مرحله را هم چنین مرحله ترمودینامیکی خمیر سازی  می نامند . مرحله کم کردن  مصرف انرژی  به وسیله نرم کردن چیپس با بخار آب،  بر آسیاب کردن ترجیح داردو بعد به مرحله بعدی می رود. در خمیرسازی شیمیایی ترمو دینامیکی چیپس ها قبل از بخار دادن با سولفور آغشته میشود. این  کار اجازه می دهدکه لیگنین و رزین از چوب خارج شودکه درنتیجه خمیری محکم و قوی به دست می آید خمیری که با این  روش بدست می آیدمی تواند در تولید کاغذهای روکش دار استفاده شود.

 

4- سفید گری:

 یکی از مهمترین مراحل شستن و سفید کردن است که برای پاک کردن و تصفیه خمیر بکار می رود .

شستن لیگنین را جدا می کند زیرا لیگنین روی صافی الیاف را تاثیر دارد.گاز کلراین و دی اکساید کلراین برای شستشو ی خمیر بکار می رودو بیشتر عملیات  شستشوی مکانیکی بوسیله پر اکساید انجام می شود. گاز کلراین مقدار زیادی از بقایای لیگنین را بر طرف می کند تا دی اکساید کلراین، لیگنینی را که نمی توان از بین برد سفید کند.

 

 

 

 

 

  5ماشین کاغذ:

 ماشین کاغذ درگیر چهارمرحله است که با آماده سازی مواد خام شروع می شود .الیاف چوب با آب و مواد معدنی مخلوط می شود مخلوطی که 99%آن آب است.در یک ماشین مدرن آب از پایین و بالا تخلیه می شود وقتی آب تخلیه می شود یک مرحله از کاغذ شکل گرفته است.

در قدم بعدی بخش پرس  یا آبگیری است که در اینجا کاغذ  بوسیله  غلتکها و یک حصیر وسیع که  از رشته های  نایلون و پلی استر است  فشرده و چلانده می شود و  بیشتر آب کاغذ گرفته می شود. بعد از این قسمت 40% تا50% کاغذ هنوز از آب است .در قسمت سوم در بخش خشک کن بیشتر آب را از کاغذ می گیرندپس از بخش خشک کن 2  تا 6 در صد کاغذ از آب تشکیل شده است.

در یک ماشین که دارای کیفیت بالا است یک دستگاه آهار زن روی کاغذ را پوشش میدهد. این دستگاه یک پوشش  از اهار مانند نشاسته و مواد معدنی را روی کاغذ می کشد که کاغذ را محکمتر و صافتر و نرم تر می کند بعد از پوشش دادن کاغذ دوباره در بخش خشک کن خشک می شود وسرانجام روی رولهای بزرگ پیچیده می شود.    

 

 6- تیغه پوشش دهنده:

  برای پوشش دادن کاغذ یک تیغه پوششی نازک را  پس از تکمیل کاغذ روی آن قرار می دهد سپس کاغذ سر خورده زیر تیغه دیگری می رود که این پوشش نازک را بر روی آن رسوب میدهد.این پوششهای مختلف کاغذ را برای استفاده در چاپ بسیار خوب می سازد.

 

  غلتک ویژه برق انداختن:

 این مرحله کاغذ را جلا دار و خوش نما و صاف و نرم می کند . این غلتکها ی ماشین ازرولهای وسیعی ساخته شده که  کاغذ را تحت فشار و گرمای زیاد قرار می دهد و پس از این غلتکها کاغذ به رولهای کوچک منتقل می شود.

 

  تبدیل به ورقه شدن آخرین مرحله ساخت کاغذ است:

  بعضی ازرولهای کاغذ به ورقه تبدیل می شودو بعضی هم جعبه و بسته برای مشتری است.

چوب هنوز اساس و مایه کاغذو یک محصول قدیمی است.

 
- نظرای نازتون-: نظرات
-آخرین ویرایش-: جمعه 7 آبان 1395 10:26 ب.ظ